KOOLITUSED

Videode loomine

 • Stuudio
 • Kaamerad
 • Valgus
 • Heli
 • Mikeserpuldid
 • Prompterid
 • RIR ja taustaplaanid
 • Praktilised videotreeningud
 
 
  
 

Ärietikett ja protokoll

 • Protokolli ja etiketi mõisted
 • Tervitamine ja tutvumine
 • Enda ja kolleegide esitlemine
 • Laua- ja joogietikett
 • Kehakeele põhitõed
 • Tööintervjuud ja ärisuhted
 • Netikett
 • Mobiiltelefoni etikett
 • Videokohtumiste etikett
    
 

Akadeemiline etikett

 • Akadeemilise protokolli alused
 • Akadeemiline hierarhia.
 • Osalemine konverentsidel
 • Suhtlemine teadlaste, ettevõtjatega, ajakirjanikega.
 • Rahvusvahelise akadeemilise kirjavahetuse head tavad.
 • Akadeemilised tseremooniad
 • Akadeemilised riietumistavad.
 • Riiklike ja akadeemiliste autasude kandmine
   

Kultuuride erinevused

 • Kultuuri definitsioonid
 • Kultuuride liigitus
 • Kultuuriliselt mitmekesine Euroopa
 • Kultuurimudelid
 • Aja ja ruumi käsitlused
 • Keelekasutus
 • Kuulamisharjumused
 • Juhtimisstiilid
 • Kommunikatsioonimustrid
 • Kuldreeglid 
 

Innovatsioonipoliitikad

 • Horizon Europe
 • Eesti 2035
 • TAIE 2035

Innovatsioonikursus

 • Definitsioon
 • Liigid
 • Tasemed
 • Protsessid
 • Rakendamine

Teenuste disain

 • Definitsioon
 • Kasutajakeskus
 •  Teenusedisain Eestis

+372 5057718

Email: iedu@iedu.ee