KURSUSTE DISAINIMINE

Valime sobivad õppeplatvormid, kursuste vormid, meetodid ja vahendid. Koostame õppematerjale ja teste.

Õppeplatvormid ja kursused

 • Soovitame vajadustele vastavat õppeplatvormi
 • Pakume kursuste erinevaid vorme: e-kursused, videokursused, hübriidlahendused, klassikalised loengud ja seminarid
 • Disainime kursuse: sisu, illustratsioonid, testid, kujundus

Meetodid ja vahendid

 • Soovitame eesmärgist tuleneva õppemetoodika ja õppevormi
 • Soovitame ja valmistame  metoodikast ja õppevormist tulenevaid õppevahendeid

Õppematerjalide koostamine

 • Koostame ja loome õppematerjale
 • Koostame teste
 • Teeme kursustele illustratsioone
 • Toodame õppevideode katteplaane

Teadmiste kontrollimine

 • Kontrollime õpiväljundite omandamist
 • Disainime ja väljastame õpiväljundite omandamist tõendavaid tunnistusi ja tõendeid 

+372 5057718

Email: iedu@iedu.ee