Õpiobjektide ja e-kursuste hinnad

Lihtne õpiobjekt

Luuakse valmis õppematerjalidest
al 210 €
 • Eesmärgistamine ja struktureerimine
 • Õppekeskkonna valimine ja kujundamine
 • Testimine ja juurutamine

Lihtne e-kursus

Luuakse valmis õppematerjalidest
al 420 €
 • Eesmärkide ja õpiväljundite sõnastamine
 • Struktuuri loomine
 • Õppekeskkonna valimine
 • Õppematerjali sisestamine ja kujundamine
 • Kursuse testimine ja juurutamine

Interaktiivne e-kursus

Luukase õpieesmärkidest lähtuvalt
al 840 €
 • Eesmärkide ja õpiväljundite sõnastamine
 • Struktuuri loomine
 • Õppekeskkonna valimine
 • Õppematerjali koostamine
 • Illustratsioonide valimine
 • Õppevideode loomine (täiendava tasu eest)
 • Harjutuste ja testide koostamine
 • Õppematerjali sisestamine
 • Kursuse testimine ja juurutamine

MOOC kursus

100% on-line e-kursus - 1 EAP
al 3800 €
 • Sihtgrupi määratlemine
 • Eesmärkide ja õpiväljundite sõnastamine
 • Programmi koostamine
 • Kursuse disainimine
 • Õppematerjalide koostamine
 • Illustratsioonide loomine
 • Õppevideode salvestamine
 • Praktiliste tegevuste ja testide koostamine
 • Kursuse juhendi koostamine
 • Õppematerjali sisestamine
 • Kursuse testimine ja juurutamine
 • 24/7 Tugiteenus