Loome MOOC kursuse

Mis on MOOC?

MOOC on lühend Massive Open Online Course, mis tähendab laiaulatuslikku avatud online-kursust. MOOC kursus on veebipõhine õppimisprogramm, mis on kättesaadav kõigile huvilistele üle maailma, kes soovivad õppida konkreetsel teemal. MOOC kursused on tavaliselt tasuta, kuid mõned platvormid pakuvad ka tasulisi kursusi.

MOOC kursused on loodud erinevate teemade ja ainevaldkondade õpetamiseks ning neid pakutakse tavaliselt suuremates ülikoolides ja e-õppe platvormides nagu Coursera, edX ja Udacity. MOOC kursused on üles ehitatud loengutest, õppematerjalidest, praktilistest ülesannetest ja testidest. Kursused võivad olla nii iseseisvad moodulid kui ka suuremad kursused.

MOOC kursuste peamine eesmärk on pakkuda kvaliteetset haridust kõigile huvilistele üle maailma, sõltumata nende asukohast ja haridustasemest. MOOC kursuste kasutamine võimaldab õppijatel õppida oma tempos, individuaalselt ja sõltumata ajast ja kohast. MOOC kursuste läbimine võib anda ka tunnistuse või tõendi, mis kinnitab õppimist ja osalemist kursusel

MOOC kursuse komponendid

Kursuse lühikirjeldus ja tutvustav video (1min)

Kursuse programm ja õpiväljundid

Juhend kursuse läbimiseks

Kasutatud kirjandus ja allikad (lingid)

Kirjalikud materjalid ja esitlused (min 5 kirjalikku materjali + 5 esitlust 1 EAP kohta. 

Testid (min 1 test 1 EAP kohta; soovitavalt 5 tagasiside testi 1 EAP kohta, so 1 tagasiside test päevas)

Õppevideod (min 1 video päevas, so 5 videot 1 EAP kohta

Foorumid (soovitavalt 1 arutelu nädalas)

Arvestus/eksam (soovitavalt mittehindeline arvestus, 25 – 30 valikvastustega küsimust ajalise piiranguga 25 min. Hindeline eksam soovitavalt ülikoolis või eksamikeskuses (näiteks partnerülikool/koostööpartner

Linkide kogu soovitavaks lugemiseks & vaatamiseks

Tegevused MOOC kursuse loomiseks

Kursuse programmi & ülevaate koostamine (sisu, õpiväljundid metoodika, kirjalikud tööd, testid, tagasiside, teadmiste kontrollimine, ajakava, allikad, lingid)

Kursuse kirjalike materjalide ja esitluste koostamine

Ülesannete ja testide koostamine

Illustreerivate fotomaterjalide otsimine

Kursuse ülesehituse disainimine

Õppevideode salvestamine

Katteplaanide ja illustratsioonide tegemine

Õppevideode monteerimine & konverteerimine

Kursust tutvustava ülevaatevideo ettevalmistamine ja salvestamine

Kursuse materjalide laadimine MOOC platvormile

Kursuse visuaali disainimine (fotod, graafika, jt illustratsioonid)

Stuudio rent, transport, side 

Hinnapaketid

Lühikursus

1 EAP
3800 €
 • Programmi koostamine
 • Kursuse disainimine
 • Õppematerjalide koostamine
 • Illustratsioonide leidmine
 • Õppevideode salvestamine
 • Praktiliste tegevuste ja testide koostamine
 • Juhendite koostamine
 • Õppematerjalide sisestamine
 • List Item

Sertifikaadi kursus

3 EAP
7900 €
 • Programmi koostamine
 • Kursuse disainimine
 • Õppematerjalide koostamine
 • Illustratsioonide loomine
 • Õppevideode salvestamine
 • Praktiliste tegevuste ja testide koostamine
 • Kursuse juhendi koostamine
 • Õppematerjali sisestamine
 • Kursuse testimine ja juurutamine
 • 24/7 Tugiteenus