Loome ÕPIOBJEKTE

Mis on õpiobjekt?

Õpiobjekt on digitaalne õppematerjal, mis on loodud eesmärgiga toetada õppimist ja koolitust. Õpiobjektid võivad sisaldada erinevaid formaate, nagu näiteks teksti, pilte, heli, videoid või interaktiivseid elemente ning neid kasutatakse tavaliselt e-õppe keskkondades või õppekavades. Õpiobjektid võivad olla loodud erinevatele sihtgruppidele ja erinevates keeles, samuti võivad nad olla loodud erinevatele õppeainetele ja teemadele.

Vaata Tartu Ülikooli kogumikust: https://sisu.ut.ee/opiobjekt/1-mis-õpiobjekt

Loome õpiobjekti SCATE mudeli alusel:

Scope: sissejuhatus, eesmärgid, eeltingimused

Content: õppematrjalid – tekstid, fotod, videod, graafika, audio

Activity – tegevused, ülesanded, testid

Thinking – mõtlemine, arutlemine

Extra – lisamaterjalid

Chat GPT soovitab

Hästi disainitud ja interaktiivsed õpiobjektid ja e-kursused võivad pakkuda rikastavat õpikogemust ja suurendada õppijate kaasatust. Siin on mõned olulised põhimõtted ja etapid, mida võiksite järgida, et luua kvaliteetseid õpiobjekte ja e-kursusi:

 1. Määrake eesmärgid ja sihtrühm: Alustuseks määratlege oma õppeobjekti või e-kursuse eesmärgid ja sihtrühm. See aitab teil luua sobivat sisu, kasutada õiget keelt ja valida sobivad interaktiivsed elemendid vastavalt sihtrühma vajadustele ja eesmärkidele.

 2. Planeerige õppekava ja struktuur: Looge selge ja loogiline struktuur, mis võimaldab õppijatel järgida teemat järjestikku ja hõlpsasti navigeerida õpiobjektis või e-kursusel. Määrake kindlaks õppemoodulid, teemad, alateemad või moodulid ning looge selge ülevaade õppeprotsessist.

 3. Valige sobivad õppesisu vormid: Valige mitmekesine õppesisu, mis võib hõlmata teksti, pilte, videoid, helifaile, animatsioone, simulatsioone, harjutusi, interaktiivseid teste ja muud. Kasutage mitmesuguseid meediume, et hoida õppijaid kaasatuna ja pakkuda erinevate õpistiilide toetamist.

 4. Disainige kasutajasõbralik liides: Looge liides, mis on lihtne ja intuitiivne kasutada. Kasutage selgeid menüüsid, nuppude ja navigeerimiselemente, et õppijad saaksid hõlpsasti liikuda erinevate osade vahel ning leida vajalikku teavet. Järgige kasutajakeskse disaini põhimõtteid, et tagada mugav ja sujuv kasutajakogemus.

 5. Lisage interaktiivsust: Looge interaktiivseid elemente, mis võimaldavad õppijatel osaleda õppeprotsessis. See võib hõlmata küsimuste ja vastuste seeriaid, harjutusi, ülesandeid, simulatsioone või muud interaktiivset materjali. Kasutage interaktiivsust õppijate kaasamiseks, nende oskuste arendamiseks ja teadmiste kinnistamiseks.

 6. Kohandage õppekogemust: Võimaldage õppijatel kohandada oma õppekogemust vastavalt individuaalsetele vajadustele. See võib hõlmata võimalust valida erinevate teemade, raskusastmete või õppeviiside vahel. Lisage võimalusi enesehindamiseks ja tagasiside saamiseks, et õppijad saaksid oma arengut jälgida ja kohandada oma õppimist vastavalt.

 7. Testige ja koguge tagasisidet: Enne õpiobjekti või e-kursuse avaldamist katsetage seda erinevate kasutajate või sihtrühmade seas ning koguge tagasisidet. See võimaldab teil tuvastada võimalikke probleeme, parandada puudusi ja täiustada disaini enne laiemale publikule kättesaadavaks tegemist.

 8. Jälgige ja hinnake õpiprotsessi: Hoolitsege õppijate edusammude jälgimise ja hindamise eest. Kasutage digitaalsete õpikeskkondade funktsioone, et jälgida, kuidas õppijad käituvad, milliseid teemasid nad on juba läbinud ning milliseid valdkondi tuleb täiendada. See võimaldab teil pakkuda personaalset tagasisidet ja vajadusel kohandada õpikogemust.

 

 

Hinnapaketid

LIHTNE ÕPIOBJEKT

Luuakse valmis õppematerjalidest
al 140 €
 • Eesmärgistamine ja struktureerimine
 • Õppekeskkonna valimine ja kujundamine
 • Testimine ja juurutamine

INTERAKTIIVNE ÕPIOBJEKT

Luuakse õpieesmärgist lähtuvalt
al 560 €
 • Eesmärgistamine ja struktureerimine
 • Õppematerjalide koostamine
 • Illustratsioonide valmine (fotod, graafika)
 • Video- ja audiomaterjalide salvestamine
 • Harjutuste ja testide koostamine
 • Õppekeskkonna valimine ja kujundamine
 • Testimine ja juurutamine