Loome ÕPIOBJEKTE

Mis on õpiobjekt?

Õpiobjekt on digitaalne õppematerjal, mis on loodud eesmärgiga toetada õppimist ja koolitust. Õpiobjektid võivad sisaldada erinevaid formaate, nagu näiteks teksti, pilte, heli, videoid või interaktiivseid elemente ning neid kasutatakse tavaliselt e-õppe keskkondades või õppekavades. Õpiobjektid võivad olla loodud erinevatele sihtgruppidele ja erinevates keeles, samuti võivad nad olla loodud erinevatele õppeainetele ja teemadele.

Vaata Tartu Ülikooli kogumikust: https://sisu.ut.ee/opiobjekt/1-mis-õpiobjekt

Loome õpiobjekti SCATE mudeli alusel:

Scope: sissejuhatus, eesmärgid, eeltingimused

Content: õppematrjalid – tekstid, fotod, videod, graafika, audio

Activity – tegevused, ülesanded, testid

Thinking – mõtlemine, arutlemine

Extra – lisamaterjalid

Hinnapaketid

LIHTNE ÕPIOBJEKT

Luuakse valmis õppematerjalidest
al 140 €
  • Eesmärgistamine ja struktureerimine
  • Õppekeskkonna valimine ja kujundamine
  • Testimine ja juurutamine

INTERAKTIIVNE ÕPIOBJEKT

Luuakse õpieesmärgist lähtuvalt
al 560 €
  • Eesmärgistamine ja struktureerimine
  • Õppematerjalide koostamine
  • Illustratsioonide valmine (fotod, graafika)
  • Video- ja audiomaterjalide salvestamine
  • Harjutuste ja testide koostamine
  • Õppekeskkonna valimine ja kujundamine
  • Testimine ja juurutamine