E-kursuse TESTIMINE

E-kursuse testimisel hindame kas:

Kursuse struktuur, kujundus, valitud õppemeetodid ja materjalid vastavad seatud eesmärkidele

Õpiväljundid on selgelt sõnastatud ja saavutatavad

Õpijuhend on arusaadav ja õppevahend õppijakeskne

Sisu vastab sihtgrupi eelteadmistele, vanusele, püstitatud eesmärgile

Õppevahendit on mugav ja lihtne kasutada

Õppevahend on efektiivne, esteetiline, kaasaegne interaktiivsust ja suhtlemist võimaldav

Ülesanded ja testid on asjakohased, tagasisideks efektiivsed

Toetus õppijatele on tagatud, õpetaja roll arusaadav

Kursuse disain arvestab erinevatel seadmetel töötamist (responsive design)

On tagatud tugi võimalike tehniliste probleemide lahendamiseks

Kursuse läbimiseks on vajalik täiendav tarkvara

Tekivad lisakulud

Puuduste kõrvaldamiseks ja kvaliteetse e-kursuse arendamiseks kirjeldame kasutajakogemust, anname soovitused ja koostame detailse juhendi puuduste kõrvaldamiseks. Vajadusel kõrvaldame puudused koostöös kursuse autoriga.

+372 5057718

Email: iedu@iedu.ee